راه اندازی وبسایت مجله عمران رهاب(۱۳۹۵/۷/۲۰)

راه اندازی وبسایت مجله عمران رهاب

در انتشار فصلنامه رسمی عمران رهاب که بر پایه سوابق چند دهه تلاش تخصصی و مطبوعات صاحب امتیاز آن مهندس رضا طباطبایی حرکت جدید خود را آغاز نموده ­است تلاش گردیده است تا جایگاه صحیح و کارکرد درست از یک نشریه مکتوب تخصصی شناخته شود و از این رو اهم تلاش ما در این نشریه پرداخت دقیق و موشکافانه به مسائل فنی و تخصصی حوزه صنعت احداث است. به عبارتی نظر به اینکه امروز براساس دسترسی وسیع به فضای مجازی سطح دسترسی به اطلاعات و داده ها بسیار بالا رفته است در این مجال خواهیم کوشید تا به نحوی مثبت و موثر با سفارش مقالات تحلیلی حول مـوضوع­های روز مهندسی عمق این اطلاعات را افزون­تر و دانش حاصله کاربردی کنیم.
اکنون پس از انتشار 6 شماره از این مجله و دریافت نظرات مثبت مخاطبان ارجمند در راستای دسترسی هرچه بهتر و بیشتر مخاطبان با محتواهای منتشر شده، وبسایت مجله عمران رهاب آغاز بکار می نماید. این وبسایت خواهد کوشید تا با ارائه مقالات، یادداشت ها، گزیده مقالات و مصاحبه ها گامی در راستای اهداف پیش گفته بردارد.